Ymddiriedolwyr

Penodwyd 9 o Ymddiriedolwyr i Elusen Dyffryn Peris o bentrefi yn nalgylch Ynni Padarn Peris.

Cadeirydd: Robin Parry o Lanberis.
Trysorydd: Rhys ap Gwilym, eto o Lanberis.
Ysgrifennydd: John Grisdale o Gaernarfon.

Yr aelodau eraill yw Erin Eifion, Rhian George a Katy Williams o Benisa’r-waun a Philip Roberts o Lanrug, ac mae 2 aelod o’r Ynni hefyd yn eistedd ar y bwrdd, sef George Jones a Maldwyn Peris.