Croeso i wefan Elusen Dyffryn Peris

Elusen yw SCE Elusen Dyffryn Peris a sefydlwyd i ddosbarthu elw o gynllun heidro cymunedol Ynni Padarn Peris er lles y gymuned.

Un o amcanion sylfaenol ymddiriedolwyr Ynni Padarn Peris ers ei sefydlu yn 2017 oedd sefydlu yr elusen yma a chyfrannu £10,000 y flwyddyn. Bydd yr union swm wrth gwrs yn ddibynnol ar y tywydd!