Ceisiadau Grant

Adran 1: Manylion Personol / Sefydliad

Adran 2: Manylion Am Eich Prosiect

Adran 3: Manylion Ariannol Y Prosiect

Adran 4: Rhestr Wirio Prosiect

Dylid e-bostio y dogfennau a ganlyn fel rhan o’ch cais, os ydynt yn berthnasol, at cais@elusendyffrynperis.cymru

- Copi o Gyfansoddiad eich sefydliad
- Amcangyfrifon ysgrifenedig
- Copi o’ch Cyfrifon diweddaraf sydd ar gael
- Datganiad Banc
- Tystiolaeth / llythyrau o gefnogaeth gymunedol ar gyfer y prosiect
- Copi o ganiatâd cynllunio neu gydsyniad adeilad rhestredig
- Tystiolaeth o fabwysiad y prosiect gan gorff arall.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.